KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH I ADWOKATÓW

Profesjonalna pomoc prawna przy rozwiązywaniu sporów
sądowych i prowadzeniu działalności gospodarczej
CYBIŃSKA DZIADEK BUDZIŃSKI
Spółka partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

45-065 Opole, ul. Reymonta 13/4
tel. 77 442 57 20, fax 77 442 57 30
e-mail: sekretariat@cdpkancelaria.pl

NIP: 7542897214

KRS: 277370, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr rachunku w mBank S.A.: 94 1140 2004 0000 3802 4985 0685