KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH I ADWOKATÓW

Profesjonalna pomoc prawna przy rozwiązywaniu sporów
sądowych i prowadzeniu działalności gospodarczej
MAGDALENA WĄCHAŁA

ADWOKAT / WSPÓŁPRACOWNIK

Specjalizuje się w prawie karnym. Występuje jako obrońca lub pełnomocnik w procesach karnych, na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego i postępowania wykonawczego.

Zajmuje się również prowadzeniem sądowych spraw cywilnych oraz rodzinnych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego organizowane przez Narodowy Bank Polski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2012 roku należy do Izby Adwokackiej w Opolu.