KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH I ADWOKATÓW

Profesjonalna pomoc prawna przy rozwiązywaniu sporów
sądowych i prowadzeniu działalności gospodarczej
Nasze usługi


Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz udzielaniem pomocy prawnej na podstawie jednorazowych zleceń.

W zakresie stałej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia między innymi bieżące udzielanie porad prawnych w obszarze prywatnego i publicznego prawa gospodarczego, redagowanie projektów umów, regulaminów i innej dokumentacji wewnętrznej, czuwanie nad formalno-prawną stroną funkcjonowania organów spółek kapitałowych, konsultacje w zakresie stosowania prawa pracy, sporządzanie opinii prawnych, windykację należności, prowadzenie wszelkich postępowań przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, nadzór nad egzekucjami komorniczymi.

W zakresie indywidualnych zleceń kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną obejmującą między innymi:

PRAWO CYWILNE
PRAWO HANDLOWE
PRAWO RODZINNE
PRAWO PRACY
PRAWO KARNE