KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH I ADWOKATÓW

Profesjonalna pomoc prawna przy rozwiązywaniu sporów
sądowych i prowadzeniu działalności gospodarczej
Prawo handlowe
  • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • tworzenie osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego, redagowanie umów i statutów spółek, prowadzenie spraw rejestrowych,
  • pomoc prawna przy wprowadzaniu zmian w umowach i statutach spółek,
  • obsługa prawna transakcji nabywania udziałów i akcji w spółkach handlowych,
  • obsługa prawna transakcji łączenia się spółek, podziałów spółek i przekształceń spółek,
  • prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za ich zobowiązania,
  • prowadzenie spraw o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki,
  • prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności oraz o uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych,
  • prowadzenie spraw o zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzenie spraw w postępowaniu upadłościowym i w postępowaniu restrukturyzacyjnym.