KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH I ADWOKATÓW

Profesjonalna pomoc prawna przy rozwiązywaniu sporów
sądowych i prowadzeniu działalności gospodarczej
Prawo karne
  • analiza ryzyka odpowiedzialności karnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i uczestnictwem w organach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą,
  • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
  • obrona w sprawach karnych wykonawczych,
  • obrona w sprawach karnych skarbowych,
  • obrona w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacja interesów oskarżycieli prywatnych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych.